Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders LBvR

De LBvR is een landelijke organisatie van en voor professionele ritueelbegeleiders. De vereniging wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij afscheid landelijke bekendheid en status geven.
Een ritueelbegeleider begeleidt mensen rondom de sleutelmomenten in hun leven zoals geboorte, huwelijk en sterven. De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders richt zicht voornamelijk op ritueelbegeleiden bij uitvaart.
Een professionele ritueelbegeleider kijkt naar wat er het beste past bij de overledene en diens nabestaanden. Hij geeft vorm en inhoud aan een afscheidsviering. De ritueelbegeleider kan in deze ceremonie voorgaan of hij stimuleert de nabestaanden om dit zelf te doen. Een ritueelbegeleider is in staat om te bemiddelen in families die verdeeld zijn zodat er toch, ondanks de verschillen, een mooi afscheid kan plaatsvinden.
Ritueelbegeleiders aangesloten bij de LBvR zijn professioneel opgeleid. Zij hebben minimaal HBO-niveau.  

Adres
Dammerkade 8
1244 NS
Ankeveen

Telefoon
06 17 10 58 07

Website

E-mail

Rubriek
Brancheorganisaties

Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders LBvR
Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders LBvR