Stichting Natuur & Milieu

Natuur & Milieu gelooft in een duurzame toekomst voor iedereen. Waarin we leven, wonen en werken zonder een negatief effect op het klimaat en de natuur. Samen met mensen, bedrijven en overheden werken we aan oplossingen om dit te bereiken. Zodat we kunnen reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en duurzaam; we lekker en gezond eten zonder de natuur te schaden; we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken. Omdat deze thema’s de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.
Wij ontvangen geen subsidie en zijn voor een groot deel afhankelijk van steun van particulieren. Ons werk vraagt een grote vasthoudendheid en een lange adem. Met een schenking via uw testament kunt u een belangrijke bijdrage leveren, zodat ook generaties na ons leven in een wereld met een bloeiende natuur, een gezond milieu en een stabiel klimaat.

 

Adres
Arthur van Schendelstraat 600
3511 MJ
Utrecht

Telefoon
030 233 13 28

Website

E-mail

Rubriek
Goede doelen

Stichting Natuur & Milieu