Estia Uitvaarten

Afscheid nemen van je kind.
De band tussen ouder en kind is de meest intense van alle relaties. Het verlies van je kind, is het verlies van een deel van jezelf. Er is onuitspreekbaar groot verdriet, er zijn ruw verstoorde dromen. Hoe nu verder? In deze kwetsbare periode probeer ik in alle rust te luisteren naar jullie, de ouders, en jullie te ondersteunen en begeleiden tijdens de dagen van afscheid nemen.
 
Ik zal naast jullie staan, niet omdat ik het leven kan verzachten. Wel om mee te werken aan een afscheid waar leven en liefde gevoeld mag worden en waarin het gemis vorm kan krijgen in de dagen rond de uitvaart.

Door te denken in mogelijkheden creëren we samen de uitvaart. Er is veel mogelijk, niets is vastomlijnd. Denk bijvoorbeeld eens aan de watermethode als opbaring voor te vroeg, levenloos geborene en voor kinderen die vlak na de geboorte zijn overleden.

Een afscheid is een bijzonder moment in het leven. Een uiting van liefde, zorg en respect, het begin van een dierbare herin  

Adres
Klapstraat 229
6931 CH
Westervoort

Telefoon
06 43 87 70 77

Website

E-mail

Rubriek
Kinderen Uitvaartverzorging

Estia Uitvaarten