Debby van der Weegh - Wensenboekje

Steeds meer mensen willen hun laatste afscheid voorbereiden.
Bij ziekte, maar ook wanneer ze midden in het leven staan.
Daarvoor is dit boekje bedoeld, u kunt er uw wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart in vastleggen.

Belangrijk is dat uw naasten weten wat uw wensen zijn. Leg daarom dit boekje neer bij uw officiële documenten zoals verzekeringspolissen, testament of donorcodicil, alsmede een adressenlijst van mensen die u graag bij uw afscheid wilt hebben.

Als u uw wensen noteert, kan dat heel waardevol zijn.
Maar uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de beslissing aan uw naasten over te laten. Zo kan een persoonlijke uitvaart vorm krijgen, een afscheid dat past bij u en uw naasten.

Wij hopen u met dit boekje een handreiking te geven voor het vormgeven van uw eigen uitvaart en wensen u alle goeds toe.

Jacob en Debby van der Weegh  

Adres
De singel 3
8307 BR
Ens

Telefoon
0527 25 10 70

Website

E-mail

Rubriek
Laatstewens formulier

Debby van der Weegh - Wensenboekje