Seoh Uitvaart - Wensenformulier

Goed dat u daarvoor nu al de tijd neemt. U voorkomt daarmee dat nabestaanden er later onverwacht mee geconfronteerd worden. Nu kunnen we in alle rust samen alle wensen en mogelijkheden bespreken.

Uw wensen legt u vast in de vorm van een wilsbeschikking of codicil. Dit is een handgeschreven brief en dat document ondertekent u samen met een tweede persoon.
U legt uw uitvaart vast in een levenstestament. Niet te verwarren met een testament. Dit laatste wordt pas vrijgegeven ná de uitvaart, een levenstestament vόόr het overlijden. In beide gevallen loopt dat via een notaris. Het levenstestament bevat doorgaans de benoeming van een vertrouwenspersoon en het regelen van zaken op medisch en financieel gebied.
Seoh Uitvaart heeft een eigen, informeel document, waarin veel aspecten zijn opgesomd. U kunt dat geheel vrijblijvend aanvragen. Ook daarmee kunt u uw wensen vastleggen voor de nabestaanden. Zorg wel dat ze weten waar dit document ligt.  

Adres
Kloosterlaan 36
5235 BD
Den Bosch

Telefoon
06 24 26 97 42

Website

E-mail

Rubriek
Laatstewens formulier

Seoh Uitvaart - Wensenformulier