Stichting Internationale Kinderhulp Nederland IKN

Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (kortweg IKN) ondersteunt 13 kinderdorpen in 13 verschillende landen. IKN draagt bij aan de zorg voor ruim 500 wees en verlaten kinderen in de wereld.
Speerpunten zijn: Veilig opgroeien in gezinsverband, naar school gaan, christelijke normen en waarden leren en de mogelijkheid krijgen om te studeren.
IKN zorgt voor deze kinderen totdat ze op eigen benen kunnen staan.

Hoe graag IKN ook deze kinderen wil helpen, zonder de steun van betrokken donateurs blijven hun kansen onbenut.
Wanneer u besluit IKN als begunstigde te benoemen, krijgen meer kinderen de kans ‘’zo normaal mogelijk op te groeien’’. Er blijven kinderen in de wereld die niemand hebben om op terug te vallen. Met uw steun hoopt IKN een thuis te kunnen (blijven) bieden aan nog meer wees en verlaten kinderen.  

Adres
Korteling 1
1679 VH
Midwoud

Telefoon
06 16 73 88 96

Website

E-mail

Rubriek
Nalaten (Goede doelen)

Stichting Internationale Kinderhulp Nederland IKN