Accept. Counselling

Rouw is een emotionele reactie op verlies en dat vraagt aandacht. Heftige emoties, gevoelens die je nog niet eerder kende en lichamelijke klachten kunnen je op de meest onverwachte momenten overvallen. Je kunt je heel kwetsbaar voelen.
Accept. Counselling biedt steun, erkenning, een objectief luisterend oor en concrete handvatten:
• bij het overlijden een dierbare;
• bij minder erkende, vaak onzichtbare verliezen als ongewenste kinderloosheid of levend verlies, intensieve en of palliatieve zorg van een naaste;
• bij andere ingrijpende ervaringen
Accept staat je terzijde bij het ontwarren en hanteren van je emoties en gevoelens, het accepteren van je verdriet en het in je leven verweven van je verlies. Er is tijd en ruimte voor jouw verhaal en jouw herinneringen. Met aandacht voor al je emoties en onderliggende gevoeligheden of problemen wordt de balans hersteld. Zodat je gaandeweg de draad van je leven weer kunt oppakken.
 

Adres
Statensingel 28
2805 BE
Gouda

Telefoon
06 18 26 56 52

Website

E-mail

Rubriek
Rouwbegeleiding / Rouwverwerking / Verliesbegeleiding / Verliesverwerking

Accept. Counselling