DREMPEL Magazine

DREMPEL is een eenmalige uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Doel van dit bewaarmagazine ligt in lijn met onze missie om bij te dragen aan kwaliteit van leven van stervenden en hun naasten door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven en door inzicht te geven in de verschillende aspecten van het stervensproces.

In DREMPEL nemen wij u mee in de betekenisvolle ervaringen voor, tijdens en na het sterven. Ter bemoediging en bekrachtiging in dit wonderbaarlijke gebeuren dat zich grotendeels innerlijk afspeelt. Wanneer wij het weten uit te houden in het niet-weten, zullen we ons kunnen openen voor het nieuwe. Het nieuwe dat zich in het verborgene van deze overgang schuilhoudt en waar ieders verlangen, dwars door de angst heen, naar uitgaat.

Het is een onbekende fase in ons leven. Met DREMPEL willen wij mensen meer bewust maken van het stervensproces en ze helpen. Door te luisteren en door kennis
en inzichten te delen. Zo kan angst plaatsmaken voor vertrouwen.  

Adres
Barchman Wuytierslaan 51
3819 AB
Amersfoort

Telefoon
085 760 98 50

Website

E-mail

Rubriek
Tijdschriften

DREMPEL Magazine