VOORWAARDEN

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle databestanden, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Tosco, de eigenaar en uitgever van "laatstewens". Op deze website en bedrijvengids is het databankrecht van toepassing.

Mijn laatste wens

Tosco zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Te allen tijde is Tosco gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tosco geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Tosco geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertragingen in het verstrekken van informatie. Tosco garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Tosco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tosco heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, emailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.
Wanneer u gebruik maakt van vermelding op onze websites gaat u akkoord met ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Copyright 2010-2020 © Tosco, alle rechten voorbehouden.