PRIVACYVERKLARING Laatstewens


Tosco verzamelt en categoriseert openbare, generieke bedrijfsgegevens

Tosco verzamelt en categoriseert openbare, generieke bedrijfsgegevens van alle bedrijven die (deels) werkzaam zijn binnen de uitvaartbranche. Tosco is eigenaar van deze database. Tosco beheert en actualiseert deze database en werkt samen met partners met als doel deze database onder een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.
Tosco vindt de bescherming van de persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en niet gedeeld met derden. Tosco houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Verwerking bedrijfs- en persoonsgegevens
In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.
De doelstelling van onze websites is de bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks in contact te komen met door henzelf geselecteerde bedrijven. Vraag en aanbod worden kosteloos bij elkaar gebracht. Met dit doel worden (uitsluitend) generieke bedrijfsgegevens gerubriceerd vermeld op onze websites.
Bedrijven die ervoor kiezen om te adverteren kunnen zelf niet-generieke bedrijfsgegevens aanleveren welke voor een vooraf overeengekomen periode worden getoond.
Persoonsgegevens worden nooit vermeld op onze websites. Deze zijn puur voor intern gebruik en bedoeld voor bedrijfsvoering en onderhoud van persoonlijke contacten.
De herkomst is verkregen via openbare websites, aanmeldformulieren, e-mail communicatie en sociale media.

Verzameling bedrijfsgegevens en doel:
• Bedrijfsnaam, beschrijving, certificeringen. Doel: identificatie en profilering.
• Contactgegevens, URL en sociale media. Doel: contact mogelijkheid.
• Rubriek. Doel: selectie van bedrijfsmatige activiteiten.
• Locatiegegevens. Doel: geografische selectie.

Verzameling persoonsgegevens en doel:
• Naam, functie, contactgegevens, sociale media. Doel: Bedrijfsvoering, serviceberichten en informatieberichten, onderhoud persoonlijke contacten.

Websites van andere partijen
Op de websites van Tosco treft u links aan naar andere websites. Tosco is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de websites die u bezoekt.

Communicatie
Als u zich aanmeldt of reeds vermeld staat ontvangt u een nieuwsbrief (tenzij u zich hebt afgemeld). Dit is van belang omdat wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van serviceberichten en informatieberichten van platforms waarop u wordt vermeld. Uw e- mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.
Wij hebben uw e-mailadres opgeslagen in MailChimp. Hun privacyverklaring is hier te vinden

Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door contact met ons op te nemen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt Tosco gebruik van toegangscontrole.

Verstrekking aan derden
Tosco verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Tosco de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke en fiscale plichten om gegevens te bewaren.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Tosco.

Tosco
T.a.v. Marketing Laatstewens
Molenweg 5
6049 GA Herten
Tel: +31 475 404022
e-mail
HR KvK: 54283396
BTW: NL851242017B01